Ga naar de inhoud

Porady prawne

Pomoc prawna, porady prawne – zakres usług:

 •  wypadki przy pracy
 •  odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego,
 • weryfikacja projektów umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów menadżerskich,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę lub premii,
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane,
 • zakazy konkurencji,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej, emerytalnej, regulaminowej itp.),
 • czas pracy pracowników,
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia
 • naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • interpretacja przepisów prawa pracy.

Szacunek

Opowiadamy się za szacunkiem i równym podejściem do ludzi.

Godny zaufania

Jasno określamy cel i oczekiwania, jakie można mieć. Mówimy co robimy i robimy to co mówimy.

Niezawodny i wiarygodny

Działamy w oparciu o uczciwość i otwartość. Pomagamy ludziom jak najlepiej.