Ga naar de inhoud

Polityka prywatności

Polityka prywatności Grander Advies Polonia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z usług Grander Advies Polonia.

Autorstwo i własność
Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.granderadvies.pl, Serwisem jest własnością i jest utrzymywana przez firmę Grander Advies Polonia z siedzibą w 7741NK Coevorden, Veenschapsweg 19. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej to info@granderadvies.pl

Administratorem strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych jest firma:

Grander Advies Polonia,
Veenschapsweg 19
7741 NK  Coevorden
KvK nummer 76882616
Btw nummer NL003119228B82

Zobowiązanie klienta
Korzystając z naszych usług, zobowiązują się Państwo korzystać z nich wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego.

Jako administrator wyrażamy zgodę na przeglądanie strony internetowej naszej firmy, drukowanie i kopiowanie fragmentów strony internetowej wyłącznie dla użytku osobistego.

Podając nam swoje dane osobowe lub korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób i zgodnie z celami opisanymi poniżej poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zgody. Wyrażenie zgody przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach jej brak uniemożliwi nam podjęcie działań. Strona internetowa zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym.

Postanowienia ogólne
Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Holandii.

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO]

Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, adres e-mail, telefon, adres pocztowy, zarobki, stan zdrowia, stan cywilny.

Zawartość strony internetowej
Strona internetowa przedstawia informacje o firmie Grander Advies Polonia, o naszych usługach, o naszych pracach dla poszczególnych klientów, oraz materiały dotyczące problematyki świadczonych przez nas usług. Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w niej zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Serwis zawiera również formularze umożliwiające przesłanie zapytania do naszej firmy.

Zbieranie danych
Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

– Aby obliczyć zdolność kredytową.

– Aby zrobić ofertę ubezpieczenia.

– Aby skontaktować się w Państwa imieniu z instytucją, pracodawcą itp.

– Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach.

– Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.

– Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Przekazywanie danych osobowych
Dobrowolnie przesłane przez Państwa informacje i dane osobowe będziemy tylko i wyłącznie przekazywać firmom lub instytucjom dla których Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania naszej usługi lub porady.

Przesyłając nam Państwa dane osobowe wyrażają Państwo automatycznie zgodę na ich przetwarzanie jak powyżej opisano.

Zobowiązujemy się, że bez dodatkowego upoważnienia, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem naszych partnerów. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.

Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności
Grander Advies Polonia działa jako firma która pomaga i doradza w rożnego rodzaju sprawach wymagających znajomości języka holenderskiego.

Grander Advies Polonia nie ponosi odpowiedzialności miedzy innymi za:

– Zakup domu z którego nie będziecie Państwo zadowoleni

– Wybór ubezpieczenia

– Nieumyślny błąd w rozliczaniu podatku

Wszystkie zawarte przez Państwa umowy, są na własną odpowiedzialność.

Grander Advies Polonia działa w Państwa imieniu po uprzednim kontakcie z Państwem i uzgodnieniu w jaki sposób i w jakim celu nasza pomoc jest Państwu potrzebna.

Zagrożenia
Wskazujemy ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

– Spam

– Wirusy

– Ataki hackerskie.

Jako administrator podejmujemy działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych zagrożeń, w szczególności poprzez:

Kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

Wynagrodzenie za świadczenie naszych usług
Wynagrodzenie za nasze usługi jest indywidualnie dostosowane do naszego klienta.

Przed wykonaniem naszych usług, uzgadniamy z Państwem nasze wynagrodzenie.

Faktura będzie wystawiona po wykonaniu usługi lub w niektórych przypadkach przed wykonaniem usługi.

Jeżeli faktura zostanie przez Państwa zapłacona a nasza firma nie podejmie żadnych kroków aby wywiązać się z umowy, mają Państwo prawo do zwrotu kosztów.

Przy pomocy w zakupie domu, zobowiązują się Państwo przy odmówieniu dalszej współpracy po pierwszym oglądaniu domu, do zwrócenia poniesionych kosztów przez Grander Advies Polonia.

Każda pomoc i konsultacja do momentu wspólnej wizyty i oglądania domu jest bezpłatna. Koszty umówione z Państwem są zawarte w pakiecie kredytu hipotecznego.

W pakiecie znajdują się następujące usługi:

– Wyliczenie zdolności kredytowej

– Jedna wizyta przy oglądanie domu

– Negocjacja ceny z Agentem Nieruchomości

– Wizyta przy podpisaniu wstępnej umowy zakupu domu u Agenta Nieruchomości

– Pomoc w wybraniu formy kredytu hipotecznego

– Podpisanie umowy o kredyt hipoteczny w naszym biurze w Coevorden

– Końcowa wizyta i inspekcja domu

– Wizyta u notariusza

Wszelkie inne koszty wybiegające po za pakiet, będą z Państwem uzgadniane.

Uwagi
Jeśli mają Państwo pytania czy uwagi dotyczące naszej polityki prywatności  prosimy o kontakt pod adresem mailowym info@granderadvies.pl

Zmiana regulaminu
O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.granderadvies.pl

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce polityka prywatności

Szacunek

Opowiadamy się za szacunkiem i równym podejściem do ludzi.

Godny zaufania

Jasno określamy cel i oczekiwania, jakie można mieć. Mówimy co robimy i robimy to co mówimy.

Niezawodny i wiarygodny

Działamy w oparciu o uczciwość i otwartość. Pomagamy ludziom jak najlepiej.